Taneční konzervatoř Praha


ZOO Praha

Pavilon lachtanů

ZOO Praha

Pavilon lachtanů

ZOO Praha

Pavilon lachtanů

ZOO Praha

Areál lachtanů a tučňáků ZOO Praha

Rodinný dům


Ostatní


Celoskleněné stěny


Celoskleněné stěny


Celoskleněné stěny


ČEZ Praha

Výměna skla fasády

ČS, a.s. Praha


Celoskleněné stěny


Terčová fasáda Brno


Prosklená lávka

Montáž prosklené lávky - Centrum ČS a.s. Praha

Zasklení balkónu


Zasklení balkónu


Jízdárna Pražský hrad

Zasklení jízdárny Pražského hradu